หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มิถุนายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
 ประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส ประกันภัยสินมั่นคง 2+ ราคาถูก จากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส
 
ประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส ประกันภัยสินมั่นคง 2+ สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ราคาถูก จากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
 
ประกันภัย 2 พลัส สินมั่นคง (เก๋ง)
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,750 2,400×3 6x1,250
150,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,120 7,190 2,600×3 6x1,353
200,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,694 7,690 2,800×3 6x1,449
250,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,249 8,200 3,000×3 6x1,542
300,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,790 8,690 3,200×3 6x1,632
350,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,325 9,200 3,350×3 6x1,721
400,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,846 9,590 3,550×3 6x1,808
450,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,362 10,350 3,700×3 6x1,894
500,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,877 10,700 3,900×3 6x1,980


 
ประกันภัย 2 พลัส สินมั่นคง (กระบะ)
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,590 2,400×3 6x1,250
150,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,646 7,800 2,850×3 6x1,441
200,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,347 8,400 3,100×3 6x1,558
250,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,034 8,950 3,300×3 6x1,672
300,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,702 9,800 3,500×3 6x1,784
350,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,363 10,450 3,750×3 6x1,894
400,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 12,024 10,850 3,950×3 6x2,004
450,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 12,673 11,400 4,150×3 6x2,112
500,000 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 13,320 12,100 4,350×3 6x2,220
 
หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 7 ที่นั่ง รถกระบะ 3 ที่นั่ง 
พิเศษ เพิ่มความคุ้มครองภัยที่เกิดจากน้ำท่วมความคุ้มครอง 100,000 บาท/ครั้ง
หากท่านต้องการซื้อความคุ้มครอง "ภัยน้ำท่วม" เพิ่มเติม ทางบริษัทสินมั่นคงฯ จะออกเป็น เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ แสดงความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ สำหรับส่วนเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ (รับเฉพาะรถเก๋ง/กระบะ/ตู้ ส่วนบุคคล ไม่รับรถป้ายเหลือง /รับจ้างให้เช่า)

สิทธิพิเศษส่วนลด สำหรับลูกค้าประวัติดีที่เซเว่นอินชัวร์ รับส่วนลดประวัติดี 20% ถูกกว่าทุกที่ในปีถัดไป


***** ลูกค้าเดิมต่ออายุประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส กับทางเซเว่นอินชัวร์ หากปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการเคลมเลย


***** ลูกค้าใหม่เลือกทำประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส กับทางเซเว่นอินชัวร์ หากปีต่อไปท่านไม่มีประวัติการเคลมเลย

***** ในกรณีท่านเคยทำประกันภัยรถยนต์สินมั่นคง 2 พลัส มาแล้ว หากต่ออายุกับทางเซเว่นอินชัวร์  ตรวจสอบไม่มีประวัติการเคลมเลย

ตัวอย่าง ทุนประกันภัยรถยนต์ 100,000 บาท เบี้ย 7,500 บาท ประวัติดีไม่เคยมีเคลม - 20% ทำประกันภัยได้ใน ราคา 6,000 บาท
เงื่อนไขและความคุ้มครอง
1) ไม่จำกัดอายุรถ แต่จะพิจารณาโดยบริษัทประกันภัย
2) ไม่ต้องตรวจรถ
3) รับเฉพาะรถเก๋งและรถกระบะ ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถที่ต่อเติมตู้
4) ในกรณีรถกระบะต้องทำการตรวจสอบเบี้ยก่อน
5) ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 80% ของราคารถยนต์ขณะเอาประกันภัย
6) ไม่ใช่สัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองให้ยึดตามเอกสารแนบท้าย
 
รู้จักกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ตรวจสอบรายชื่ออู่ หมายเลขรับแจ้งเหตุ
 
 


ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์: 02-434-5775
 


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  / ประกันภัยรถยนต์ 2+  / ประกันภัยรถยนต์ 3+ / ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 / พรบ.รถยนต์ ต่อภาษี / ตรอ. 

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-435-1228, 02-435-1229, 080-5588-606, 081-466-3130 แฟกซ์ 02-434-5775

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY