หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
   เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์
    ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
    ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 LMG 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์LMG 3 พลัส ประกันภัยLMG 3+ ราคาถูก จากบริษัทแอลเอ็มจีประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ LMG 3 พลัส
 
ประกันภัยรถยนต์LMG 3 พลัส ประกันภัยLMG 3+ ราคาถูก ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กว่า 20 สาขา แห่งเดียวครบวงจร 
 
ประกันภัย 3 พลัส LMG
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 5,900 5,400 1,950×3 6×983
100,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,900 6,350 2,300×3 6×1,150
150,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,300 5,790 2,100×3 6x1,050
150,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,300 6,750 2,400×3 6x1,217
200,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,350 2,300×3 6x1,150
200,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,300 2,600×3 6x1,317
250,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,200 6,650 2,400×3 6x1,200
250,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,200 7,550 2,700×3 6x1,367
300,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,300 2,600×3 6x1,317
300,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,200 2,950×3 6x1,483
350,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,200 7,550 2,700×3 6x1,367
350,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,200 8,500 3,050×3 6x1,533
400,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,600 7,950 2,850×3 6x1,433
400,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,600 8,850 3,200×3 6x1,600
450,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,200 2,950×3 6x1,483
450,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 9,150 3,300×3 6x1,650
500,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,600 2,850×3 6x1,550
500,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,500 3,400×3 6x1,717 
ประกันภัย 3 พลัส LMG
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,350 2,300×3 6x1,150
100,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,250 2,600×3 6x1,317
150,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,500 6,900 2,500×3 6x1,250
150,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,850 2,800×3 6x1,417
200,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,300 2,600×3 6x1,317
200,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,200 2,950×3 6x1,483
250,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,300 7,650 2,750×3 6x1,383
250,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,300 8,600 3,100×3 6x1,550
300,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,200 2,950×3 6x1,483
300,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 9,150 3,300×3 6x1,650
350,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,600 3,100×3 6x1,550
350,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,500 3,400×3 6x1,717
400,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,500 8,750 3,150×3 6x1,583
400,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,500 9,700 3,500×3 6x1,750
450,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,800 9,050 3,250×3 6x1,633
450,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,800 9,950 3,600×3 6x1,800
500,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 10,000 9,250 3,300×3 6x1,667
500,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,000 10,150 3,650×3 6x1,833 
ประกันภัย 3 พลัส LMG / ซ่อมห้าง
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 7,988 7,320 2,650×3 6x1,331
150,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,388 7,750 2,750×3 6x1,398
200,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,988 8,300 2,950×3 6x1,498
250,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,288 8,600 3,100×3 6x1,548
300,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,988 9,200 3,300×3 6x1,665
350,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,288 9,500 3,400×3 6x1,715
400,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,688 9,850 3,550×3 6x1,781
450,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,988 10,150 3,650×3 6x1,831
500,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,388 10,500 3,750×3 6x1,898
 
ประกันภัย 3 พลัส LMG / ซ่อมห้าง
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,888 8,200 2,950×3 6x1,481
150,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,488 8,750 3,150×3 6x1,581
200,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,888 9,100 3,250×3 6x1,648
250,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,288 9,500 3,400×3 6x1,715
300,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,888 10,050 3,600×3 6x1,815
350,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,288 10,400 3,750×3 6x1,881
400,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,488 10,600 3,800×3 6x1,915
450,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,788 10,900 3,900×3 6x1,965
500,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,988 11,100 3,950×3 6x1,998 
หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 1+6 ที่นั่ง รถกระบะ 1+2 ที่นั่ง รถตู้ 1+11 ที่นั่ง
เงื่อนไขและความคุ้มครองประกันภัย LMG 3 พลัส
1) ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทรับประกันรถเก๋ง กระบะ ตู้ อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี (110,210,320)
2) ซ่อมอู่ห้างในเครือบริษัทรับประกันรถเก๋ง กระบะ ตู้ อายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี (110,210,320)
3) คุ้มครองรถคันเอาประกันภัยในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก
4)ไม่ใช่สัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองให้ยึดตามเอกสารแนบท้าย

 
รู้จักกับบริษัทประกันภัยLMG ตรวจสอบรายชื่ออู่ หมายเลขรับแจ้งเหตุ
 
 


 
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์:02-434-5775 


 
 

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-435-1228, 02-435-1229, 080-5588-606, 081-466-3130 แฟกซ์ 02-434-5775

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 - 17.30 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY