หน้าแรก
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
    ประกันภัยชั้น 1 โปรโมชั่น
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 2 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 พลัส รถตู้
    ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยชั้น 3 รถเก๋ง
      ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ
      ประกันภัยชั้น 3 รถตู้
    ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
    พรบ.รถยนต์
    พรบ.รถจักรยานยนต์
    ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
    ต่อภาษีรถยนต์
    โรงเรียนสอนขับรถยนต์
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 เมษายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
 LMG 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์LMG 3 พลัส ประกันภัยLMG 3+ ราคาถูก จากบริษัทแอลเอ็มจีประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ LMG 3 พลัส
 
ประกันภัยรถยนต์LMG 3 พลัส ประกันภัยLMG 3+ ราคาถูก ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กว่า 20 สาขา แห่งเดียวครบวงจร 
 
ประกันภัยรถยนต์ LMG  3 พลัส / ซ่อมอู่มาตรฐาน
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 5,900 5,241 1,903×3 983×6
100,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,900 6,129 2,226×3 1,150×6
150,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,300 5,596 2,032×3 1,050×6
150,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,300 6,485 2,355×3 1,217×6
200,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,129 2,226×3 1,150×6
200,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 1,317×6
250,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,200 6,395 2,323×3 1,200×6
250,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,200 7,284 2,645×3 1,367×6
300,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 1,317×6
300,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,906 2,871×3 1,483×6
350,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,200 7,284 2,645×3 1,367×6
350,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,200 8,172 2,968×3 1,533×6
400,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,600 7,639 2,774×3 1,433×6
400,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,600 8,528 3,097×3 1,600×6
450,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 7,906 2,871×3 1,483×6
450,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 8,794 3,194×3 1,650×6
500,000 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,261 3,000×3 1,550×6
500,000 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,149 3,323×3 1,717×6 
ประกันภัยรถยนต์ LMG  3 พลัส / ซ่อมอู่มาตรฐาน
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,129 2,226×3 1,150×6
100,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 1,317×6
150,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,500 6,662 2,419×3 1,250×6
150,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,550 2,742×3 1,417×6
200,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,017 2,548×3 1,317×6
200,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,906 2,871×3 1,483×6
250,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,300 7,650 2,677×3 1,383×6
250,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,300 8,261 3,000×3 1,550×6
300,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 7,906 2,871×3 1,483×6
300,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 8,794 3,194×3 1,650×6
350,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,261 3,000×3 1,550×6
350,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,149 3,323×3 1,717×6
400,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,500 8,439 3,065×3 1,583×6
400,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,500 9,408 3,387×3 1,750×6
450,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,800 8,705 3,161×3 1,633×6
450,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,800 9,594 3,484×3 1,800×6
500,000 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 10,000 8,883 3,226×3 1,667×6
500,000 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,000 9,771 3,548×3 1,833×6 
ประกันภัยรถยนต์ LMG  3 พลัส / ซ่อมห้าง
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 7,988 7,096 2,577×3 1,331×6
150,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,388 7,451 2,706×3 1,398×6
200,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,988 7,984 2,899×3 1,498×6
250,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,288 8,251 2,996×3 1,548×6
300,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,988 8,872 3,222×3 1,665×6
350,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,288 9,139 3,319×3 1,715×6
400,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,688 9,494 3,448×3 1,781×6
450,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,988 9,761 3,545×3 1,831×6
500,000 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,388 10,116 3,674×3 1,898×6

 
ประกันภัยรถยนต์ LMG  3 พลัส / ซ่อมห้าง
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เสียหาย
ต่อครั้ง
ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
100,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 8,888 7,895 2,867×3 1,481×6
150,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,488 8,428 3,061×3 1,581×6
200,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,888 8,783 3,190×3 1,648×6
250,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,288 9,139 3,319×3 1,715×6
300,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,888 9,672 3,512×3 1,815×6
350,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,288 10,027 3,641×3 1,881×6
400,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,488 10,204 3,706×3 1,915×6
450,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,788 10,471 3,803×3 1,965×6
500,000 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,988 10,649 3,867×3 1,998×6หมายเหตุ ความคุ้มครองผู้โดยสาร รถเก๋ง 1+6 ที่นั่ง รถกระบะ 1+2 ที่นั่ง รถตู้ 1+11 ที่นั่ง
เงื่อนไขและความคุ้มครอง ประกันภัย LMG 3 พลัส
1) ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทรับประกันรถเก๋ง กระบะ ตู้ อายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี (110,210,320)
2) ซ่อมอู่ห้างในเครือบริษัทรับประกันรถเก๋ง กระบะ ตู้ อายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี (110,210,320)
3) คุ้มครองรถคันเอาประกันภัยในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก
4)ไม่ใช่สัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองให้ยึดตามเอกสารแนบท้าย

 
รู้จักกับบริษัทประกันภัยLMG ตรวจสอบรายชื่ออู่ หมายเลขรับแจ้งเหตุ
 
 


 
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นครับ

กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์:02-434-5775 


 
 

  ประกันรถยนต์ชั้น 1   ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส   ประกันรถยนต์ชั้น 3
Copyright by 7insure.com
เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิค 3129900346070

เซเว่นอินชัวร์ ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อภาษี ตรอ. งานทะเบียนรถฯ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ครบวงจร


โทร 02-435-1228, 02-435-1229, 080-5588-606, 081-466-3130 แฟกซ์ 02-434-5775

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์

Engine by MAKEWEBEASY