ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกที่สุด ประกันภัยชั้น 1 ผ่อนชำระได้ 0% ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต 

สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพตอนเดียว แคป และ 4 ประตู
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford rangerประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 isuzu dmaxประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mazda bt50ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mitsubishi triton
ford rangerisuzu dmaxmazda bt50mitsubishi triton
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 nissan navaraประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 shevrolet coloradoประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota vigo 
nissan navarashevrolet coloradotoyota vigo 
 
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1แอกซ่าเจ้าพระยาเทเวศสินมั่นคง
ทุนประกันภัยชั้น 1200,000-2,000,000100,000-550,000220,000-650,000300,000-800,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-151-142-101-5
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด5,000---
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,000500,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0001,000,0001,000,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(3)100,000(3)100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)100,000(3)100,000(3)50,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000300,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง10,00013,00013,80014,490
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%9,05011,54812,51513,141
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%3,326×34,194×34,452×34,674×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด1,667×62,167×62,300×62,415×6
1,000×101,300×101,380×101,449×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมาราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1สยามซิตี้อาคเนย์อลิอันซ์แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1250,000-650,000340,000-460,000200,000-650,000200,000-900,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)2-72-52-102-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0002,500,0002,500,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000(5)50,000(3)100,000(3)100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล50,000(5)50,000(3)100,000(3)100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000500,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง14,50014,99915,00015,300
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%13,15013,32313,60413,876
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%4,677×34,838×34,839×34,935×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด2,417×62,500×62,500×62,550×6
1,450×101,500×101,500×101,530×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เมืองไทยLMG นำสิน
ทุนประกันภัยชั้น 1200,000-750,000450,000-750,000 250,000-600,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)2-104-9 1-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,000300,000 300,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0001,000,000 600,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000(3)50,000(3) 50,000(3)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล50,000(3)50,000(3) 50,000(3)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง15,50015,577 16,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม 
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%14,05014,127 14,808
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,000×35,025×3 5,161×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด2,583×62,596×6 2,667×6
1,550×101,558×10 1,600×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เอเชียMSIG  
ทุนประกันภัยชั้น 1210,000-700,000300,000-700,000  
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่  
รับรถอายุ (ปี)2-71-10  
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด--  
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,0001,000,000  
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,000  
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0002,500,000  
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(3)  
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)100,000(3)  
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่300,000300,000  
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง16,50016,653  
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม  
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%15,57815,10314,42014,808
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,323×35,372×3  
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด2,750×62,776×6  
1,650×101,665×10  
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะปิคอัพ
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1แอกซ่าสินมั่นคงเมืองไทยเทเวศ
ทุนประกันภัยชั้น 1200,000-600,000300,000-800,000200,000-750,000400,000-650,000
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)1-51-52-32-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด5,000---
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0001,000,0001,000,0001,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(5)50,000(3)100,000(3)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)50,000(5)50,000(3)100,000(3)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000100,000200,000300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง12,50015,49017,00017,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%11,30014,04815,41715,417
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%4,032×34,997×35,484×35,484×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด2,083×62,582×62,833×62,833×6
1,250×101,549×101,700×101,700×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ตรวจสอบเบี้ยประกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้