สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม SUV
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 isuzu mu-xประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota fortunerประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda crvประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet captivaประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mitsubishi pajero
isuzu mu-xtoyota fortunerhonda crvchev captivamitsu pajero
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet trailblazerประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford everestประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford escapeประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 nissan extrailประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 nissan juke
chev trailblazerford everestford escapenissan extrailnissan juke

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1กรุงเทพเทเวศสินมั่นคงนำสิน
ทุนประกันภัยชั้น 1410,000-1,000,000410,000-1,000,000380,000-380,000380,000-380,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-102-10  
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด5,000---
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,0005,000,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(5)200,000100,000
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(5)200,00050,000
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่250,000300,000250,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง9,61113,50014,50014,500
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%8,60012,24313,15013,420
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%3,100×34,355×34,677×34,677×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด1,602×62,250×62,417×62,417×6
961×61,350×61,450×61,450×6
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1ทิพยMSIGอาคเนย์แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1600,000-1,200,000550,000-1,450,000500,000-1,200,000550,000-1,200,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-3 1-72-72-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0005,000,0002,500,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)200,000(7)100,000(5)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)200,000(7)100,000(5)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000300,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง16,00016,50016,00017,188
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%14,21314,96414,21315,588
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,161×35,323×35,161×35,545×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,667×62,750×62,667×62,865×6
1,600×101,650×101,600×101,719×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เมืองไทยกรุงเทพอลิอันซ์คุ้มภัย
ทุนประกันภัยชั้น 1600,000-1,200,000200,000-1,250,000450,000-1,050,000400,000-1,300,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)2-10 2-122-102-10
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,000500,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,0002,500,0001,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)100,000(5)50,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)100,000(5)50,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000250,000500,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง17,45717,50017,60017,995
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%15,83215,87115,96216,320
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 -5%5,631×35,645×35,677×35,805×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,910×62,917×62,933×62,999×6
1,746×101,750×101,760×101,800×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1สินมั่นคงทิพยเทเวศMSIG
ทุนประกันภัยชั้น 1640,000-1,250,000600,000-1,200,000450,000-1,050,000400,000-1,300,000
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)1-5 2-122-32-10
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0002,500,0002,500,0005,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(5)100,000(5)200,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล50,000(5)100,000(5)100,000(5)200,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000300,000300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง15,50018,00017,00018,900
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%14,05015,98915,41717,141
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,000×35,806×35,484×36,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,583×63,000×62,833×63,150×6
1,550×101,800×101,700×101,890×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กลุ่ม SUV
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1กรุงเทพอลิอันซ์  
ทุนประกันภัยชั้น 1450,000-1,250,000400,000-1,300,000  
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้าง  
รับรถอายุ (ปี)2-5 2-3  
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด--  
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,000  
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,000  
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,000  
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)  
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)  
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่250,000500,000  
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง21,20021,800  
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม  
 
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%19,02919,771  
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%6,839×37,032×3  
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด3,533×63,633×6  
2,120×102,180×10  
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา


ตรวจสอบเบี้ยประกัน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้