ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกที่สุด ประกันภัยชั้น 1 ผ่อนชำระได้ 0% ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต     

สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3

image
toyota fortuner

image
ford everest
image
honda accord
image
honda crv
image
isuzu mu-x
image
mitsu pajero
image
nissan extrail
image
nissan juke
image
nissan teana
image
chev captiva
image
chev trailblazer
image
toyota camry

 

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เคเอสเคเคเอสเคกรุงเทพแอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1100,000-250,000100,000-250,000400,000-1,100,000200,000-2,000,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-151-151-101-15
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด5,0003,0005,0005,000
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,000500,0001,000,0002,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0001,000,0002,500,0005,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง6,9008,9009,6119,700
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%6,1007,9008,7008,797
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3-5%2,226×32,871×33,100×33,129×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด1,150×61,483×61,602×61,617×6
690×10890×10961×10970×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เจ้าพระยาไทยเศรษฐกิจ ไอโออิ
ทุนประกันภัยชั้น 1250,000-900,000210,000-1,200,000 500,000-1,000,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-142-6 2-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,000500,000 1,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,000 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0001,000,000 2,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7) 100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7) 100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000300,000 200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง13,00013,500 14,200
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม 
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%11,54812,243 13,142
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3-5 %4,194×34,355×3 4,581×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด 2,167×62,250×6 2,367×6
1,300×101,350×10 1,420×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
     
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1นำสินเทเวศสยามซิตี้อาคเนย์
ทุนประกันภัยชั้น 1300,000-700,000220,000-1,000,000300,000-1,000,000300,000-1,200,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-72-102-72-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0002,500,0002,500,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(5)100,000(7)100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(5)100,000(7)100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000300,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง14,50015,00014,50016,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%13,42013,60413,15014,213
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3-5%4,677×34,839×34,677×35,161×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด2,417×62,500×62,417×62,667×6
1,450×101,500×101,450×101,600×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1กรุงเทพไทยเศรษฐกิจ
ระบุอายุ 30-50 ปี
ไทยเศรษฐกิจแอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1100,000-500,000350,000210,000-1,200,000200,000-2,000,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)7-122-42-31-15
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด---5,000
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน 1,000,000500,000500,0002,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0001,000,0001,000,0005,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(5)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(5)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000300,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง16,5009,99914,00011,900
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%14,8009,95012,69710,792
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,323×3-4,516×33,839×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6 - 10 งวด 2,750×6-2,333×61,983×6
1,650×10-1,400×101,190×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 3
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1กรุงไทยเทเวศอาคเนย์ไอโออิ
ทุนประกันภัยชั้น 1  500,000-1,000,000420,000-1,100,000500,000-1,200,000400,000-1,100,000
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)2-52-32-32-5
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,0002,500,0005,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(5)100,000(5)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(5)100,000(5)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่300,000300,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง17,50019,00019,00019,454
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%16,52317,23116,87818,005
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,645×36,129×36,129×36,275×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,917×63,167×63,167×63,242×6
1,750×101,900×101,900×101,945×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้