ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัย 2 พลัส ราคาถูกที่สุด แบบผ่อนชำระได้ 0%
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส ที่คุ้มครองน้องๆ ชั้น 1    (คุ้มครองสูญหายและไฟไหม้)

           คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยอายุรถรถเกิน 10 ปีก็ทำได้ สะดวกสบายไม่ต้องตรวจรถก่อนทำประกัน 
ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถเก๋ง) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้)
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกันความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 2+ส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
อลิอันซ์
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,2006,5002,400×3-
คุ้มภัย 050,00050,000200,000500,000600,0006,5006,1902,419×3-
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,0006,5002,581×31,333×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0007,5006,8002,484×31,283×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,0007,5007,0902,548×31,317×6
เมืองไทย (เอเชีย)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,9007,1002,600×31,317×6
เมืองไทย (ยุโรป)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4008,5003,100×31,567×6
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,2006,5002,323×31,200×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,0507,4502,597×31,342×6
สินมั่นคง
100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,7502,400×31,250×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,1007,3302,613×31,350×6
คุ้มภัยโตเกียวมารีน
50,00050,000200,0001,000,000600,0006,8006,4302,242×31,158×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,0008,4007,8992,839×31,467×6
เมืองไทย (เอเชีย)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3007,5002,760×31,383×6
เมืองไทย (ยุโรป)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8008,8003,260×31,633×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0008,2007,7002,700×31,367×6
คุ้มภัยโตเกียวมารีน
50,00050,000200,000500,000600,0007,1006,7002,387×31,233×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,9008,2002,871×31,483×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6947,6902,800×31,632×6
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0008,0007,4502,903×31,500×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0008,8008,0002,839×31,467×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
คุ้มภัยโตเกียวมารีน 0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,4007,0002,500×31,292×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
กรุงเทพ
100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,9008,2902,968×31,533×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0009,3008,7503,100×31,550×6
คุ้มภัยโตเกียวมารีน050,00050,000300,000500,0001,000,0007,7007,3003,250×31,634×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,7908,6903,200×31,632×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0009,9009,0003,194×31,650×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,7007,8502,806×31,450×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
กรุงเทพ0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,3009,2453,323×31,717×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,4009,0003,400×31,733×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,9008,0502,871×31,483×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,3259,2003,200×31,721×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,5507,9002,758×31,425×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,1509,4003,274×31,692×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8509,1003,250×31,642×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,1009,0663,258×31,683×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,00010,5009,4253,387×31,750×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0009,9008,9783,194×31,650×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,00011,0009,9763,548×31,833×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,9009,5003,550×31,817×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,7508,0902,823×31,458×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,371×31,742×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,8469,5903,550×31,808×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00013,50812,0004,357×32,251×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,1008,2302,935×31,517×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2508,5503,050×31,542×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,0509,3003,350×31,675×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
กรุงเทพ0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,30010,1433,645×31,883×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00011,36210,3503,700×31,894×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,40010,0003,700×31,900×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,1008,4202,935×31,517×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,85010,0003,500×31,808×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,450×31,742×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,1009,9633,581×31,850×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,00011,20010,0533,613×31,867×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,90011,5003,900×31,983×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,4008,7003,032×31,567×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,10010,3003,581×31,850×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00011,87710,7003,900×31,980×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00014,79613,2004,773×32,466×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,9509,2003,300×31,658×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,7509,9003,550×31,792×6

 

 


 
ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นครับ
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 086-3131737 ,02-0065273 ID line : 7insure


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  / ประกันภัยรถยนต์ 2+  / ประกันภัยรถยนต์ 3+ / ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 / พรบ.รถยนต์ ต่อภาษี / ตรอ.
100,000
Powered by MakeWebEasy.com