ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (รถเก๋ง)
 
ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เก๋ง ประกันภัยชั้น 3 เก๋ง ประกันชั้น 3 เก๋ง พ.ร.บ. ราคาถูก ต่อภาษี ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ครบวงจร 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ
 
อุบัติเหตุมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ชนคนหรือชนรถราคาแพงจะทำอย่างไร? มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ
 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถเก๋ง
ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
แบบประกันประเภทรถยนต์อุบัติเหตุบุคคล
ต่อครั้ง
รักษา
พยาบาล
ต่อครั้ง
ประกัน
ผู้ขับขี่
ต่อครั้ง
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ราคา
+พ.ร.บ.
คุ้มภัย
R50,000×750,000×7200,000300,000600,0001,8541,8002,400
อลิอันซ์
(ญี่ปุ่น)
ทะเบียน 
(กท)
50,000×750,000×7300,000500,0001,000,0003,2003,0503,650
อลิอันซ์
(ญี่ปุ่น)
ทะเบียน 
(ต่างจังหวัด)
50,000×750,000×7300,000500,0001,000,0002,5002,3502,950
อลิอันซ์
(ยุโรป)
ทะเบียน 
(กท)
50,000×750,000×7300,000500,0001,000,0003,4003,2503,850
อลิอันซ์
(ยุโรป)
ทะเบียน 
(ต่างจังหวัด)
50,000×750,000×7300,000500,0001,000,0002,7002,5503,150
เอเชีย3 BEST50,000×550,000×5200,000500,0001,000,0002,2502,0002550
เอเชียกันชน50,000×550,000×5200,000500,0001,000,0003,3332,8503,800
อาคเนย์Silver--200,000300,0001,500,0002,1552,0002,600
อาคเนย์Gold50,000×550,000×5200,0001,000,0002,500,0002,3552,2002,800
อาคเนย์Diamond100,000×550,000×5300,0001,000,0003,000,0002,5002,3002,900
สินมั่นคงไม่เกิน
2,000 cc
50,000×4-100,000300,000400,0002,2202,1002,680
สินมั่นคงไม่เกิน
2,000 cc
50,000×750,000×7100,000500,0001,000,0002,7982,6503,250
สินมั่นคงมากกว่า
2,000 cc
50,000×750,000×7100,000500,000600,0002,9002,7003,280
เมืองไทยCamp50,000×550,000×550,000250,0001,000,0002,0502,0002,650
เมืองไทยTP 350,000×550,000×5100,000250,0001,000,0002,1482,1002,700
เมืองไทยTP Save50,000×550,000×5200,000500,0001,000,0002,3002,2502,850
LMGSave 3
บังคับควบ
พ.ร.บ.
50,000×750,000×7200,000250,0001,000,0002,247-2,600
LMGMin50,000×750,000×750,000250,000600,0002,5482,2902,890
LMGMedium50,000×750,000×7200,000300,0001,000,0003,1482,8303,430
LMGMax100,000×7100,000×7200,000500,0001,000,0004,2483,8004,400
เทเวศFix rate50,000×550,000×5200,000300,000600,0002,2002,1002,700
เทเวศคุ้มกัน100,000×5100,000×5300,000500,0001,000,0002,6002,5003,100
เทเวศคุ้มครอง100,000×5100,000×5200,0001,000,0002,500,0002,6502,5503,150
กรุงเทพเก๋ง > 2,00050,000×750,000×7100,000300,0001,000,0004,0833,7804,360
แอกซ่าไม่เกิน
2,000 CC
50,000×550,000×5200,000300,000600,0002,246-2,900
แอกซ่าเกิน
2,000 CC
50,000×550,000×5200,000300,000600,0002,547-3,200


 

 
 
     ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้นครับ

กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 080-5588-606,02-435-1228,02-435-1229 แฟกซ์: 02-434-5775


 
Powered by MakeWebEasy.com