ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถกระบะ 3 พลัส ประกันกระบะ 3 พลัส แบบผ่อนชำระได้ 0% ราคาถูกที่สุดบนอินเตอร์เน็ท
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส ที่คุ้มครองน้องๆ ชั้น 1  

                     คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัย เลือกไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้ กำหนดทุนประกันภัยได้


 
ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส (รถกระบะปิคอัพ) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกันความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 3+ส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
อาคเนย์050,00050,000200,000500,0002,000,0006,5005,6502,100×3 
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,0005,2002,000×3-
อลิอันซ์
050,00050,000300,000500,0001,000,0006,5005,5002,150×3-
คุ้มภัย
50,000
050,00050,000200,000300,000400,0006,2005,3002,000×3-
คุ้มภัย
050,00050,000300,000500,0001,000,0006,5555,5002,115×3-
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0005,9005,2411,903×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0006,9006,1292,226×3-
ทิพย
0100,00050,000200,000500,0001,000,0006,5005,9002,097×3-
สินมั่นคง2,00050,00050,000200,000300,0001,000,0004,9004,7001,581×3-
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0007,5007,2002,419×3-
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,2006,4502,323×3-
เทเวศ2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,5005,9502,150×3-
เทเวศ2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,9006,3862,226×3-
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,0342,452×3-
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0006,8005,8002,200×3-
เอเชีย0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,4502,400×3-
เอเชีย + น้ำท่วม2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,2006,2002,400×3-
เอเชีย + น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9006,8002,550×3-
วิริยะ
050,00050,000200,000300,0001,000,0006,6005,9002,129×3-
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7006,8502,484×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,5006,0762,097×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,8007,2922,516×3-
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0006,5005,7742,097×3-
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,2006,6502,400×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,9507,3502,650×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0008,0006,8802,600×3-
อาคเนย์1,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,5006,3902,400×3-
อาคเนย์2,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,0006,0002,250×3-
สินมั่นคง2,00050,00050,000200,000300,0001,000,0005,9005,6001,903×3-
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7777,5502,509×3-
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,1006,0422,930×3-
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,6006,8002,452×3-
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,3005,5962,032×3-
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,6006,7512,500×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3507,4172,750×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,8006,3572,194×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,2507,7122,661×3-
เคเอสเค2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0006,7005,8892,161×3-
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,7006,7682,484×3-
เจ้าพระยา0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,0005,8502,258×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,8005,9002,250×3-
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0007,3006,2002,400×3-
คุ้มภัย050,00050,000300,000500,0001,000,0007,3006,5002,355×3-
คุ้มภัย0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6006,7502,452×3-
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7006,8502,484×3-
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,4006,2982,260×3-
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×3-
MSIG
(น้ำท่วม)
0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,5502,742×3-
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,2007,3602,645×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,0007,1062,650×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,7507,7732,900×3-
เทเวศ2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,0342,452×3-
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,1007,4972,613×3-
ทิพย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,8002,419×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,1506,6842,306×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,6008,0402,774×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,7006,6002,500×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,4507,8002,800×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2508,5503,050×3-
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,2006,3952,323×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,1052,452×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,0508,4602,919×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0007,6006,6002,500×3-
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0008,1007,0002,700×3-
คุ้มภัย050,00050,000300,000500,0001,000,0008,1007,2002,613×3-
คุ้มภัย0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,4007,4502,710×3-
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0008,8888,6302,867×3-
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,0006,8092,930×3-
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,5502,742×3-
MSIG
(น้ำท่วม)
0100,000100,000300,000500,0001,000,0009,5008,4393,065×3-
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×3-
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6507,6842,850×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,3943,150×3-
ทิพย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,5007,7002,742×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,7507,2452,500×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,2508,6472,984×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,3007,2502,700×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,8508,1502,950×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×3-
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,2007,2842,645×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,3008,2613,000×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,3507,8062,694×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,9509,3023,210×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,6007,5502,800×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8509,1003,250×3-
LMG 2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,6008,5283,097×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,5008,4393,065×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,8508,2732,855×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,1509,4893,274×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8502,900×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,7003,150×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,2509,4503,400×3-
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9007,9062,871×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,8008,7053,161×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,9508,3672,887×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,6509,9563,435×3-
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,2008,1503,000×3-
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×3-
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,450×3-
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0009,3008,2613,000×3-
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,00010,0008,8833,226×3-
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,1008,5072,935×3-
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,85010,1433,500×3-


    ขอสงวนสิทธิ์ราคาส่วนลดพิเศษ เฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น
กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ โทร: 063-6282394 ,ID LINE 7insure