ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาถูกที่สุด ประกันภัยชั้น 1 ผ่อนชำระได้ 0% ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

สงวนสิทธิ์การทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อนำไปขอรับคืนเงินส่วนต่างจากที่อื่นนะคะ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 chevrolet sonicประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ford fiestaประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda cityประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda jazzประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 honda mobillioประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 mazda 2
chevrolet sonicford fiestahonda cityhonda jazzhonda mobilliomazda 2
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 shevrolet spinประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota avazaประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 toyota vios   
shevrolet spintoyota avazatoyota vios   
 

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เคเอสเคเคเอสเคกรุงเทพแอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1100,000-250,000100,000-250,000300,000-700,000200,000-2,000,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)1-151-151-101-15
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด5,0003,0005,0005,000
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,000500,0001,000,0002,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0001,000,0002,500,0005,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000200,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง6,9008,9008,6009,700
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%6,1007,9067,7198,7970
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%3,710×32,871×32,774×33,129×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด1,150×61,483×61,433×61,617×6
690×10890×10860×10970×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เจ้าพระยาอลิอันซ์
เฉพาะรถ ตจว.
ไอโออิไทยเศรษฐกิจIG
ทุนประกันภัยชั้น 1100,000-450,000220,000-650,000300,000-600,000210,000-1,200,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)2-151-71-102-6
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,0001,000,0001,000,000500,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0002,500,0002,500,0001,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000500,000200,000300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง12,50012,30012,95413,500
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%11,10411,15511,98912,243
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%4,032×33,968×34,179×34,355×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,083×62,050×62,159×62,250×6
1,250×101,230×101,295×101,350×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เทเวศ สยามซิตี้อาคเนย์
ทุนประกันภัยชั้น 1130,000-610,000 250,000-650,000250,000-650,000
การซ่อมซ่อมอู่ ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)2-10 2-72-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,000 1,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,000 10,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,000 2,500,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5) 100,000(7)100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5) 100,000(7)100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง13,500 12,00015,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม 
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%12,243 10,80013,324
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%4,355×3 3,871×34,839×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,250×6 2,000×62,500×6
1,350×10 1,200×101,500×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
 
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1กรุงเทพกรุงไทยLMGMSIG
ทุนประกันภัยชั้น 1100,000-400,000200,000-600,000200,000-800,000300,000-500,000
การซ่อมซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่ซ่อมอู่
รับรถอายุ (ปี)7-122-91-72-7
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,000500,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,0001,000,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(7)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่250,000205,000100,000300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง15,50015,00015,55515,800
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%13,91314,16214,10714,329
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,000×34,839×35,018×35,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,583×62,500×62,593×62,633×6
1,550×101,500×101,556×101,580×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1ไทยเศรษฐกิจ
ระบุอายุ 30 -50 ปี
ไทยเศรษฐกิจแอกซ่าไอโออิ
ทุนประกันภัยชั้น 1350,000210,000-1,200,000200,000-2,000,000250,000-500,000
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)2-42-31-151-5
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด--5,000 
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน500,000500,0002,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)1,000,0001,000,0005,000,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)100,000(7)100,000(7)100,000(7)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่300,000200,000200,000200,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง9,99914,00011,90013,164
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%9,95012,69710,79211,939
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%-4,839×35,018×35,097×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด-2,500×62,593×62,633×6
-1,500×101,556×101,580×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา
ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถยนต์กลุ่ม 5
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยชั้น 1เทเวศกรุงไทยอาคเนย์แอกซ่า
ทุนประกันภัยชั้น 1390,000-850,000300,000-1,000,000500,000-1,200,000390,000-850,000
การซ่อมซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้างซ่อมห้าง
รับรถอายุ (ปี)2-32-52-32-3
รับผิดชอบส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด----
บาดเจ็บ เสียชีวิต ของบุคคลภายนอกต่อคน1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
คุ้มครอง สูงสุดไม่เกินต่อครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท)2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000(5)100,000(7)100,000(5)100,000(5)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล100,000(5)100,000(7)100,000(5)100,000(5)
ความรับผิดชอบการประกันตัวผู้ขับขี่200,000300,000300,000300,000
เบี้ยประกันรวมภาษี เริ่มต้นเพียง16,00016,50018,00018,000
รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษพร้อมส่วนลด เริ่มต้น
ชำระงวดเดียวเงินสด / บัตร รับส่วนลด 8-15%14,51115,57815,98916,324
ผ่อนชำระเงินสด 3 งวด รับส่วนลด 3 - 5%5,161×35,323×35,806×35,806×3
ผ่อนชำระบัตรเครดิต 0% นาน 6- 10 งวด2,667×62,750×63,000×63,000×6
1,600×101,650×101,800×101,800×10
เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบี้ยประกันภัยชั้น 1 พร้อมส่วนลด ให้ทราบตามช่องทางที่ติดต่อมา

 
ตรวจสอบเบี้ยประกัน

 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้