ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถเก๋ง) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้)
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกันความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 2+ส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
สยามซิตี้
+ น้ำท่วม

0100,00050,000200,000500,0001,000,0007,5006,1002,419×31,250×6
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,9005,9502,300×31,150×6
อลิอันซ์
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,2006,1002,400×31,200×6
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0007,4006,4002,450×31,234×6
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,7006,6502,550×31,284×6
เอเชีย 35+
(เอเชีย)
0100,000100,000200,000500,0001,000,0005,9005,1001,950×3984×6
เอเชีย 35+
(ยุโรป)
0100,000100,000200,000500,0001,000,0006,9005,9003,300×31,150×6
เอเชีย 0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9006,8002,550×31,317×6
เอเชีย +น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,3007,3002,700×31,383×6
เจ้าพระยา
First Class
0100,000100,000200,0005500,0001,000,0007,9006,7502,600×31,317×6
คุ้มภัย 1050,00050,000300,000500,0001,000,0007,2006,3002,323×31,200×6
คุ้มภัย 20100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,5006,5002,419×31,250×6
อาคเนย์ 0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,5006,5002,500×31,250×6
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0008,0007,0502,581×31,333×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7006,8002,484×31,283×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,0007,9007,0902,548×31,317×6
ไทยวิวัฒน์0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0007,8007,2002,600×31,300×6
ไทยวิวัฒน์
+น้ำท่วม
0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0008,3007,7002,700×31,383×6
เมืองไทย (เอเชีย)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,9007,1002,600×31,317×6
เมืองไทย (ยุโรป)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4008,5003,100×31,567×6
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,2006,5002,323×31,200×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0006,7006,2002,161×31,117×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,0507,4502,597×31,342×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,0006,2002,258×31,167×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9007,0002,548×31,317×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×31,250×6
สินมั่นคง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,7502,400×31,250×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,8002,500×31,250×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,2507,6002,750×31,375×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,9006,2582,226×31,150×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,1652,548×31,317×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์ 0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0009,5008,2603,019×31,583×6
1,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0009,0007,8302,860×31,500×6
2,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0008,5007,3902,701×31,417×6
กรุงเทพ0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,0008,0782,903×31,500×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,1007,3302,613×31,350×6
เคเอสเค2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0008,0007,1062,581×31,333×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0009,0007,9952,903×31,500×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0006,9506,4302,242×31,158×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,4507,8002,726×31,408×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,4007,2002,700×31,400×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,1207,1902,600×31,353×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,8007,2002,600×31,300×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,5507,9002,850×31,425×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,4007,5402,710×31,400×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,0008,8007,8992,839×31,467×6
ไทยวิวัฒน์
+น้ำท่วม
0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0009,8009,0003,200×31,633×6
เมืองไทย (เอเชีย)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3007,5002,760×31,383×6
เมืองไทย (ยุโรป)0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8008,8003,260×31,633×6
เอเชีย0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,4002,750×31,417×6
เอเชีย +น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8002,850×31,483×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0008,2007,1002,700×31,367×6
อลิอันซ์ +น้ำท่วม050,00050,000300,000500,0001,000,0008,6007,4502,850×31,434×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,4006,8502,387×31,233×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,9008,2002,871×31,483×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6947,6902,800×31,632×6
เจ้าพระยา
First Class
0100,000100,000200,000500,0001,000,0008,5007,2502,800×36x1,417
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0009,0007,9502,903×31,500×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0008,8007,8002,839×31,467×6
สยามซิตี้
น้ำท่วม
0100,00050,000200,000500,0001,000,0008,5007,0002,742×31,417×6
คุ้มภัย 2050,00050,000300,000500,0001,000,0008,0007,4042,581×31,333×6
คุ้มภัย 10100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,3007,6822,677×31,383×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3007,6502,750×31,383×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,0007,1002,581×31,333×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8002,871×31,483×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,1652,548×31,317×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9008,0712,871×31,483×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,4008,1003,050×31,567×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2498,2003,000×31,542×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,7507,1702,500×31,292×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,2508,5502,984×31,542×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6508,0002,850×31,442×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,7503,150×31,575×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,2008,2582,968×31,533×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,0009,8008,7963,161×31,633×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,9008,5003,200×31,650×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0009,3008,0003,100×31,550×6
อลิอันซ์ +น้ำท่วม050,00050,000300,000500,0001,000,0009,8008,5003,250×31,634×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,9507,3502,565×31,325×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,4008,7003,032×31,567×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,7908,6903,200×31,632×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0009,9008,8003,194×31,650×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,7007,8502,806×31,450×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,8508,1502,950×31,475×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,0007,9002,903×31,500×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0009,9008,6003,194×31,650×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9008,0712,871×31,483×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0009,9008,9783,194×31,650×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
กรุงเทพ0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,3009,2453,323×31,717×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,4009,0003,400×31,733×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,9008,0502,871×31,483×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,3259,2003,200×31,721×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,5507,9002,758×31,425×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,1509,4003,274×31,692×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8509,1003,250×31,642×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,1009,0663,258×31,683×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,00010,5009,4253,387×31,750×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0009,9008,9783,194×31,650×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,00011,0009,9763,548×31,833×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,9009,5003,550×31,817×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,7508,0902,823×31,458×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,371×31,742×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,8469,5903,550×31,808×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00013,50812,0004,357×32,251×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,1008,2302,935×31,517×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2508,5503,050×31,542×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,0509,3003,350×31,675×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
กรุงเทพ0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,30010,1433,645×31,883×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00011,36210,3503,700×31,894×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,40010,0003,700×31,900×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,1008,4202,935×31,517×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,85010,0003,500×31,808×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,450×31,742×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
กรุงเทพ2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,1009,9633,581×31,850×6
กรุงเทพ050,00050,000250,000500,0001,000,00011,20010,0533,613×31,867×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,90011,5003,900×31,983×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,4008,7003,032×31,567×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,10010,3003,581×31,850×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00011,87710,7003,900×31,980×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00014,79613,2004,773×32,466×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,9509,2003,300×31,658×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,7509,9003,550×31,792×6