ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถกระบะ) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย (สูญหายและไฟไหม้)
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกันความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 2+ส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
สยามซิตี้
+น้ำท่วม

0100,00050,000200,000500,0001,000,0007,5006,1002,419×31,250×6
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,9005,9502,300×31,150×6
อลิอันซ์
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,2006,1002,400×31,200×6
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0007,4006,4002,450×31,234×6
อลิอันซ์
+ น้ำท่วม
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,7006,6502,550×31,284×6
เอเชีย 35+
0100,000100,000300,000500,0001,000,0006,9005,9003,300×31,150×6
เอเชีย 0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9006,8002,550×31,317×6
เอเชีย +น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,3007,3002,700×31,383×6
เจ้าพระยา
First Class
0100,000100,000200,0005500,0001,000,0007,9006,7502,600×31,317×6
คุ้มภัย 1
050,00050,000300,000500,0001,000,0007,2006,3002,323×31,200×6
คุ้มภัย 20100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,5006,5002,419×31,250×6
อาคเนย์ 0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,5006,5002,500×31,250×6
ไทยวิวัฒน์0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0007,8007,2002,600×31,300×6
ไทยวิวัฒน์
+น้ำท่วม
0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0008,3007,7002,700×31,383×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,9007,9002,871×31,483×6
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,2006,5002,323×31,200×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0006,7006,2002,161×31,117×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,0507,4502,597×31,342×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,0006,2002,258×31,167×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9007,0002,548×31,317×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×31,250×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,7502,400×31,250×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,8002,500×31,250×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,2507,6002,750×31,375×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,9006,2582,226×31,150×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,1652,548×31,317×6
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0008,5007,5002,742×31,417×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0008,9007,9002,871×31,483×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์ 0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0009,5008,2603,019×31,583×6
1,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0009,0007,8302,860×31,500×6
2,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0008,5007,3902,701×31,417×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,1008,1002,935×31,517×6
เคเอสเค2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0008,0007,1062,581×31,333×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0009,0007,9952,903×31,500×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0006,9506,4302,242×31,158×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,4507,8002,726×31,408×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,4007,2002,700×31,400×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6467,8002,850×31,441×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,8007,2002,600×31,300×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,5507,9002,850×31,425×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
ไทยวิวัฒน์
+น้ำท่วม
0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0009,8009,0003,200×31,633×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,3008,3003,000×31,550×6
เอเชีย0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,4002,750×31,417×6
เอเชีย +น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8002,850×31,483×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0008,2007,1002,700×31,367×6
อลิอันซ์ +น้ำท่วม050,00050,000300,000500,0001,000,0008,6007,4502,850×31,434×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,4006,8502,387×31,233×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,9008,2002,871×31,483×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,3008,3003,000×31,550×6
เจ้าพระยา
First Class
0100,000100,000200,000500,0001,000,0008,5007,2502,800×31,417×6
ทิพย0100,000100,000200,000500,0001,000,0009,5008,4003,065×31,583×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0009,9008,8003,194×31,650×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00012,69011,3004,094×32,115×6
สยามซิตี้
น้ำท่วม
0100,00050,000200,000500,0001,000,0008,5007,0002,742×31,417×6
คุ้มภัย 2050,00050,000300,000500,0001,000,0008,0007,4042,581×31,333×6
คุ้มภัย 10100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,3007,6822,677×31,383×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3007,6502,750×31,383×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,0007,1002,581×31,333×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8002,871×31,483×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,1652,548×31,317×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9008,0712,871×31,483×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,4008,1003,050×31,567×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,0349,0003,300×36x1,672
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,7507,1702,500×31,292×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,2508,5502,984×31,542×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6508,0002,850×31,442×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,7503,150×31,575×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,9008,5003,200×31,650×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0009,3008,0003,100×31,550×6
อลิอันซ์
+น้ำท่วม
050,00050,000300,000500,0001,000,0009,8008,5003,250×31,634×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0007,9507,3502,565×31,325×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,4008,7003,032×31,567×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,7029,8503,500×36x1,784
วิริยะ2,00050,00050,000200,000300,0001,000,00010,9009,7003,516×31,817×6
วิริยะ
+น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00014,00312,5004,517×32,334×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,7008,6503,129×31,617×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,8508,1502,950×31,475×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,0007,9002,903×31,500×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0009,9008,6003,194×31,650×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9008,0712,871×31,483×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0009,9008,9783,194×31,650×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,4009,0003,400×31,733×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00011,36310,5003,750×36x1,894
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,5507,9002,758×31,425×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,1509,4003,274×31,692×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8509,1003,250×31,642×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0009,9008,9783,194×31,650×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,00011,0009,9763,548×31,833×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00010,9009,5003,550×31,817×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0008,7508,0902,823×31,458×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,371×31,742×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00012,02410,9003,950×36x2,004
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,00015,27413,6004,927×32,546×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,1009,0003,258×31,683×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2508,5503,050×31,542×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,0509,3003,350×31,675×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00012,67311,5004,150×36x2,112
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,40010,0003,700×31,900×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,1008,4202,935×31,517×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00010,85010,0003,500×31,808×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,450×31,742×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,00011,90011,5003,900×31,983×6
แอกซ่า2,000100,000100,000250,0001,000,0001,000,0009,4008,7003,032×31,567×6
แอกซ่า0100,000100,000250,0001,000,0001,000,00011,10010,3003,581×31,850×6
สินมั่นคง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00013,32012,1004,350×36x2,220
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,9509,2003,300×31,658×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,7509,9003,550×31,792×6
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้