ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส (รถกระบะปิคอัพ) คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกันความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยบุคคลภายนอกราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 3+ส่วนแรกอุบัติเหตุบุคคลรักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
พิเศษ
ผ่อน
3 งวด
เงินสด
ผ่อน
6 งวด
บัตร
อาคเนย์050,00050,000200,000500,0002,000,0006,5005,5902,100×31,083×6
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,0005,2002,000×31,000×6
อลิอันซ์
050,00050,000300,000500,0001,000,0006,5005,5002,150×31,084×6
คุ้มภัย
50,000
050,00050,000200,000300,000400,0006,2005,3002,000×31,033×6
คุ้มภัย
050,00050,000300,000500,0001,000,0006,5555,5002,115×31,093×6
สยามซิตี้
น้ำท่วม
0100,00050,000200,000500,0001,000,0006,5005,4002,097×31,083×6
เคเอสเค
50,000
2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0005,5004,8341,774×3917×6
เคเอสเค2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0006,2005,4502,000×31,033×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,2006,3292,323×31,200×6
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0005,9005,2411,903×3983×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0006,9006,1292,226×31,150×6
เจ้าพระยา0100,000100,000200,000500,0001,000,0006,6005,5502,129×31,100×6
เจ้าพระยา
First Class
0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,0005,9002,258×31,167×6
ทิพย
0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0006,5005,9002,097×31,083×6
สินมั่นคง2,00050,00050,000200,000300,0001,000,0004,9004,7001,581×3817×6
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0007,5007,2002,419×31,250×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,2006,4502,323×31,200×6
เทเวศ2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,5005,9502,150×31,084×6
เทเวศ2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,9006,3862,226×31,150×6
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,0342,452×31,267×6
ไทยวิวัฒน์0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0006,8006,2002,250×31,134×6
ไทยวิวัฒน์
+ น้ำท่วม
0100,000100,000200,0001,000,0001,500,0007,3006,7002,400×31,217×6
เอเชีย
< 12 ปี
2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0005,8005,4501,900×36x967×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0006,8005,8002,200×31,133×6
เอเชีย0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,4502,400×31,200×6
เอเชีย + น้ำท่วม2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,2006,2002,400×31,250×6
เอเชีย + น้ำท่วม0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,9006,8002,550×31,317×6
วิริยะ
050,00050,000200,000300,0001,000,0006,6005,9002,129×31,100×6
วิริยะ
น้ำท่วม
050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7006,8502,484×31,283×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,5006,0762,097×31,083×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,8007,2922,516×31,300×6
MSIG2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0006,5005,7742,097×31,083×6
MSIG0100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×31,250×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,2006,6502,400×31,200×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,9507,3502,650×31,325×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์0100,00050,000300,0001,000,0002,000,0008,0006,8802,600×31,333×6
อาคเนย์1,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,5006,3902,400×31,250×6
อาคเนย์2,000100,00050,000300,0001,000,0002,000,0007,0006,0002,250×31,167×6
สินมั่นคง2,00050,00050,000200,000300,0001,000,0005,9005,6001,903×3983×6
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7777,5502,509×31,296×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,1006,0422,930×31,183×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,6006,8002,452×31,267×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,3005,5962,032×31,050×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×31,250×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,6006,7512,500×31,267×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,3507,4172,750×31,392×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0006,8006,3572,194×31,133×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,2507,7122,661×31,375×6
เคเอสเค2,000100,000100,000200,000500,0001,000,0006,7005,8892,161×31,117×6
เคเอสเค0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,7006,7682,484×31,283×6
เจ้าพระยา0100,000100,000200,000500,0001,000,0007,0005,8502,258×31,167×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0006,8005,9002,250×31,134×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0007,3006,2002,400×31,217×6
คุ้มภัย050,00050,000300,000500,0001,000,0007,3006,5002,355×31,217×6
คุ้มภัย0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6006,7502,452×31,267×6
วิริยะ050,00050,000200,000300,0001,000,0007,7006,8502,484×31,283×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,4006,2982,260×31,233×6
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,5006,6622,419×31,250×6
MSIG
(น้ำท่วม)
0100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,5502,742×31,417×6
เมืองไทย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,2007,3602,645×31,367×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0006,9006,1292,226×31,150×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×31,317×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,0007,1062,650×31,333×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,7507,7732,900×31,458×6
เทเวศ2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,0342,452×31,267×6
เทเวศ0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,1007,4972,613×31,350×6
ทิพย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0007,5006,8002,419×31,250×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,1506,6842,306×31,192×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,6008,0402,774×31,433×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0007,7006,6002,500×31,283×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,4507,8002,800×31,408×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,2508,5503,050×31,542×6
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,2006,3952,323×31,200×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×31,317×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,6007,1052,452×31,267×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,0508,4602,919×31,508×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
อลิอันซ์2,00050,00050,000300,000500,0001,000,0007,6006,6002,500×31,267×6
อลิอันซ์050,00050,000300,000500,0001,000,0008,1007,0002,700×31,350×6
คุ้มภัย050,00050,000300,000500,0001,000,0008,1007,2002,613×31,350×6
คุ้มภัย0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,4007,4502,710×31,400×6
สินมั่นคง050,00050,000200,000300,0001,000,0008,8888,6302,867×31,481×6
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,0006,8092,930×31,333×6
MSIG
(น้ำท่วม)
2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,5007,5502,742×31,417×6
MSIG
(น้ำท่วม)
0100,000100,000300,000500,0001,000,0009,5008,4393,065×31,583×6
LMG2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×31,317×6
LMG050,00050,000200,000500,0001,000,0007,9007,0172,548×31,317×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,6507,6842,850×31,442×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,3943,150×31,575×6
ทิพย0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,5007,7002,742×31,417×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0007,7507,2452,500×31,292×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,2508,6472,984×31,542×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,3007,2502,700×31,383×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0008,8508,1502,950×31,475×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,606×6
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,2007,2842,645×31,367×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,3008,2613,000×31,550×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,3507,8062,694×31,392×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,9509,3023,210×31,658×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,6007,5502,800×31,433×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,0508,3503,000×31,508×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,8509,1003,250×31,642×6
LMG 2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,6008,5283,097×31,600×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,5008,4393,065×31,583×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,8508,2732,855×31,475×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,1509,4893,274×31,692×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0008,9007,8502,900×31,483×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,4508,7003,150×31,575×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,2509,4503,400×31,708×6
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0008,9007,9062,871×31,483×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,0009,8008,7053,161×31,633×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0008,9508,3672,887×31,492×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,6509,9563,435×31,775×6
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย2,000100,000100,000300,000500,0001,000,0009,2008,1503,000×31,533×6
ศรีเมือง2,000100,000100,000200,0001,000,0001,000,0009,6508,9003,200×31,608×6
ศรีเมือง0100,000100,000200,0001,000,0001,000,00010,4509,6503,450×31,742×6
LMG 2,00050,00050,000200,000500,0001,000,0009,3008,2613,000×31,550×6
LMG 050,00050,000200,000500,0001,000,00010,0008,8833,226×31,667×6
แอกซ่า2,000100,000100,000300,0001,000,0001,000,0009,1008,5072,935×31,517×6
แอกซ่า0100,000100,000300,0001,000,0001,000,00010,85010,1433,500×31,808×6
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้