การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

Last updated: 2008-11-06  |  12325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 
 
 
กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิก บริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

 

Powered by MakeWebEasy.com