เดลส์เน็ท

เดลส์เน็ท

ผู้เยี่ยมชม

delsnet_xe2@hotmail.com

  จำหน่าย,พัฒนาโปรแกรมบริหารงานต่างๆ ,เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมเดลไฟ Delphi,ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์,วางระบบซอฟต์แวร์ (107 อ่าน)

1 ต.ค. 2556 16:32

จำหน่าย,พัฒนาโปรแกรมบริหารงานต่างๆ ,เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมเดลไฟ Delphi,ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์,วางระบบซอฟต์แวร์
เปิดอบรมการเขียนโปรแกรม Delphi สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ : สื่อการสอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ (training-DVD Delphi)
DELSNET (www.delsnet.com :ชุมชนคนรักเดลไฟ)

1.ฟรี DVD สอนการใช้เขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ ระบบ POS เนื้อหาครบถ้วน บรรยายกว่า 30 ชั่วโมง (การันตีโดยลูกศิษย์ของ DELSNETจำนวนหลักร้อย
ที่นำศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ได้จริง) พิเศษรับเพิ่ม VDO บรรยายหลักสูตร Dephi 3 in 1 เนื้อหา 2 ชั่วโมง
เนื้อหาการสอนตั้งแต่ระดับเริ่มจนใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ท (Client/Server-Internet -Web/Mobile) " เฉพาะสถาบันการศึกษา"

2.เรียนเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ท ฟรี
3.ทางเรามี DVD สื่อการเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟจำหน่ายในราคาย่อมเยา ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต รายละเอียดประกอบด้วย
1.Starter :โปรแกรมใช้งานบนเครื่องส่วนตัว (Stand Alone)
2.Client/Server :สำหรับเขียนโปรแกรมใช้งานพร้อมๆกันผ่าน Database Server เช่น MySQL,SQL Server etc;
3.Internet :โปรแกรมใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท เหมาะสำหรับหน่วยงานที่อยู่ไกลๆ กัน เช่น ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
4.WebService :สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
5.Web-Mobile :สำหรับใช้งานผ่าน Web Browser ใช้งานได้บน Smart Phone,Tablet ทั้ง IOS (iPad,iPhone) ,ANDROID)
"DVD ทุกชุดคือเนื้อหาการอบรมจริง จริงของเดลส์เน็ต"

ท่านไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองได้เพียงแค่ศึกษาจากสื่อการสอนของเรา
สำหรับท่านที่เขียนเป็นอยู่แล้ว ท่านก็ยังสามารถนำ DVD ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดระบบงานเดิมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4.เปิดอบรม "หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อการนำไปใช้งานจริง" เดลไฟกับฐานข้อมูล (Dephi & Database)รูปแบบการอบรม :
เป็นแบบ Work Shop :ผู้เข้าอบรมจะต้องเขียนโปรแกรม ไปพร้อมๆ กับผู้ให้การอบรม แบบเข้มข้น ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย (สอนแบบสดๆ ไม่มีสคริบ เนื้อหาครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบ-การสร้างตาราง-การบันทึกข้อมูล-การทำรายงาน-การทำแผ่นติดตั้ง-และการทำคู่มือการใช้งาน) พร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย แบ่งหลักสูตรออกเป็น
1. หลักสูตร Delphi 3 in 1 คือสอนการใช้งานตั้งแต่ Client/Server , Datasnap
2. หลักสูตร web&table คือสอนเขียนโปรแกรมใช้งานผ่าน Web Browse ใช้งานได้ทั้งบน window,Teblet
3. หลักสูตร Smart Phone คือสอนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบเดิมหรือพัฒนาระบบใหม่ ให้ใช้งานได้บน Smart Phone โดยเฉพาะ เน้น iPhone
4. รับให้คำปรึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยภาษาเดลไฟ ทั้งแบบรายชั่วโมงและรายวัน
*สอนโดยโปรแกรมเมอร์ที่คลุกคลี่กับงานด้านฐานข้อมูลและใช้เดลไฟ เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ ประสบการณ์กว่า 25 ปี
"มีความรู้เท่าไร สอนให้หมด ไม่มีกั๊ก"

http://www.delsnet.co.th
@โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ ประกอบด้วยระบบ ข้อมูลรถ/พรบ./ประกันภัย/
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย/ข้อมูลอุบัติเหตุ/ข้อมูลการซ่อม/ข้อมูลการผ่อนค่างวดรถ/ข้อมูลการจองรถ**ส่งเมลแจ้งคนขับรถทราบอัตโนมัติ
มีระบบเตือนการต่อภาษี-พรบ.-ประกันภัย พร้อมรายงานทั้งแบบธรรมและแบบสรุปอย่างครบถ้วน
โดยสามารถใช้งานพร้อมๆ ได้หลายเครื่องไม่จำกัด ผ่าน Web browser พิเศษสามารถใช้งานบน iPad,iPhone,Smart Phone ,Tablet ได้ด้วย
**เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ขนส่งสินค้า/รถให้เช่า เป็นต้น
คุณสมบัติของโปรแกรม
-ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 40,000 รายการ
-สามารถใช้งานแบบเครื่องส่วนตัว หรือใช้งานพร้อมกัน โดยไม่จำกัดเครื่องลูกข่าย ผ่านระบบ LAN ,Wireless และอินเตอร์เน็ท *
-เรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser (Google Chrome,Mozilla Firefox,IE,etc)
-ใช้งานร่วมกับ Smart Phone และ Tablet ได้ (เหมาะสำหรับผู้บริหาร)
-รายงานเป็น PDF ไฟล์พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วยอย่างง่ายดาย
-มีระบบการเข้าถึงข้อมูล (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบ
-มีระบบสำรองข้อมูล (BackUp Database)
-มีระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน (Restore Database)
-สามารถกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้ ทุกเมนู อย่างละเอียด
-มีระบบเตือนวันที่ครบกำหนด ต่อภาษี, พรบ., ประกันภัย ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมทำให้ไม่พลาด
-สามารถกำหนดจำนวนวัน ที่ต้องการเตือนฯ ล่วงหน้าได้
-มีระบบข้อมูลประวัติการทำสัญญา (ซื้อขายรถ)
-สามารถบันทึกรูปถ่ายได้ 4 รูป/รถ 1 คัน (หน้า,หลัง,ซ้าย,ขวา)
-มีระบบบันทึกข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิมเติม เช่น ติดตั้งแก๊ส เป็นต้น
-มีระบบบันทึกข้อมูลใบสำคัญจ่าย พร้อมรายงาน
-มีระบบบันทึกค่าผ่อนงวดรถ
-มีระบบ sms เตือนลูกค้าครบกำหนดต่อ พรบ.ประกันภัย เมื่อถึงกำหนดที่ที่ตั้งไว้ อัตโนมัติ
-มีระบบจองคิวรถ พร้อมส่ง sms แจ้งพนักงานขับรถทราบ อัตโนมัติ
-มีระบบนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิม
-ความสามารถของโปรแกรมเพิ่มเติม :
-สามารถกำหนดประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้
-สามารถกำหนดหน่วยงานที่ใช้ยานพาหนะได้
-สามารถกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้
-สามารถกำหนดหมวด(ประเภท) รายรับและรายจ่ายได้
-สามารถเก็บข้อมูล ยานพาหนะ ทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมรูปถ่าย
-เก็บข้อมูลประวัติการ ต่อภาษี เสียภาษีรถ ประจำปี
-เก็บข้อมูลประวัติการต่อ พรบ.ประจำปี
-เก็บข้อมูลการทำประกันภัย
-เก็บข้อมูลประวัติการเกิดอุบัติเหตุ (เก็บ ข้อมูลว่าเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก
-เก็บข้อมูลประวัติการเกิดซ่อมบำรุง
-แสดงสถานะยานพาหนะ ณ เวลาปัจจุบัน (ใช้งาน/ซ่อม/จำหน่าย)
-เก็บข้อมูลรายรับ ของยานพาหนะแต่ละทะเบียน/รหัสรถ
-เก็บข้อมูลรายจ่าย ของ ยานพาหนะ แต่ละทะเบียน/รหัสรถ

@โปรแกรมบริหารงานเอกสารสำหรับการประชุม E-Meeting
ช่วยลดปริมาณเอกสารที่เตรียมให้กับผู้เข้าประชุมเกือบทั้งหมด โดยนำเอกสารเหล่านั้นมาจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประชุมสามารถเรียกดูวาระการประชุม
และเอกสารต่างๆ แยกตามหัวข้อการประชุมผ่าน Tablet หรือ Smart Phone และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วย

@โปรแกรมบริหารงานรับ-ส่ง หนังสือ
คุณสมบัติของโปรแกรม
1. ระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานตามประเภทหนังสือ หน่วยงาน และเมนูที่มีสิทธิใช้งาน
2. ระบบรองรับการรับหนังสือเข้าและหนังสือคืน,จัดหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิด,หน่วยงานฯบันทึกรับหนังสือเข้า พร้อมทั้งบันทึกผลการดำเนินการ ได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
3. ระบบรองรับการส่งหนังสือ หนังสือที่ออกจากหน่วยและหนังสือที่รับเข้าและต้องส่งเรื่องกลับไปยังหน่วยที่ส่งมา
4. ระบบรองรับการบันทึกสถานะรับส่งหนังสือทุกขั้นตอน อัตโนมัติ ตรวจสอบได้
5. ระบบรองรับงานประชาสัมพันธ์ (PR) สำหรับให้บริการผู้มาติดต่อสอบถาม
6. ระบบรองรับการตรวจสอบข้อมูลหนังสือจากเงื่อนไขต่าง หลากหลาย
7. ระบบรองรับการตรวจสอบหนังสือที่ค้าง ทั้งหนังสือรับ และ หนังสือส่ง
8. ระบบรองรับรายงาน แบบแสดงรายละเอียด สรุป และสถิติ (กราฟ)
9. ระบบรองรับการแนบไฟล์ประกอบหนังสือ ทั้งไฟล์ pdf,รูปภาพ,word,Excel และอื่นๆ
10. ระบบรองรับการใช้งานแบบ Multiuser สามารถใช้งานพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง โดยข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลกลาง สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real Time)

@โปรแกรมรับฝากสินค้า
@โปรแกรมขนส่งสินค้า
@โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.com , www.delsnet.co.th
โทร : 086 981 7231
อีเมล์ :info@delsnet.co.th ,delsnet_xe2@hotmail.com ,delsnet_ex2@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
DELSNET

124.121.118.252

เดลส์เน็ท

เดลส์เน็ท

ผู้เยี่ยมชม

delsnet_xe2@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้